Nhắc đến Taylor ở thời điểm hiện tại, người ta đâu chỉ bàn tán về những bài hát chứa đầy "ẩn ý", mà họ còn đặc biệt để ý đến tư duy thời trang vô cùng đặc biệt thể hiện cái tôi rất đặc trưng của cô nàng.

Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?
Tư duy thời trang qua từng thời kì sáng tác của Taylor Swift đã thay đổi thế nào?