Cục quản lý Dược quyết định này là do mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP - ASEAN).

Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế vừa Công văn số 19493/QLD-MP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 19 sản phẩm mỹ phẩm do Doanh nghiệp tư nhân Công Thành 2 (địa chỉ số 947, khu phố Nhơn Hậu 1, phường Tân Khánh, thị xã Tân An, Tỉnh Long An) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do của việc đình chỉ lưu hành, thu hồi này là do mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP - ASEAN). Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp Công Thành phải thu hồi tất cả các sản phẩm mỹ phẩm của công ty sản xuất do không đáp ứng quy định và báo cáo về Cục trước ngày 15/11/2015.

Mời bạn đọc theo dõi danh sách chi tiết 19 sản phẩm mỹ phẩm của doanh nghiệp tư nhân Công Thành 2 bị Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi ở bảng dưới đây:

Thu hồi 19 sản phẩm mỹ phẩm cám gạo tắm trắng trên toàn quốc
Thu hồi 19 sản phẩm mỹ phẩm cám gạo tắm trắng trên toàn quốc