Tập 20 "Thâm Cung kế" tiếp tục thể hiện tâm địa hẹp hòi, xảo quyệt của Hoàng hậu Vương Trân trong cuộc chiến chốn thâm cung. Nhận thấy mối quan hệ của Nguyên Nguyệt và tình địch Trịnh Chiêu Nghi ngày một khắng khít, Hoàng hậu liền nghĩ ra "mưu sâu kế hiểm" hòng chia rẽ bọn họ.

Hoàng đế Lý Long Cơ (Mã Tuấn Vỹ) vẫn hoàn toàn không hề biết gì về lòng dạ đen tối của Hoàng hậu Vương Trân (Hồ Định Hân), nên lúc nào cũng rất mực sủng ái nàng mà lạnh nhạt Trịnh Chiêu Nghi (Châu Tú Na). Dù muôn phần buồn tủi nhưng Trịnh Chiêu Nghi vẫn cư xử hòa nhã, nhún nhường với Hoàng hậu theo đúng phép tắc cung qui.

Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi

Bị phu quân phớt lờ và bị Hoàng hậu hiếp đáp, nhưng cũng may mắn là Trịnh Chiêu Nghi vẫn còn Nguyên Nguyệt (Lưu Tâm Du) đơn thuần, tình nghĩa ở bên cạnh sẻ chia, giúp đỡ không hề thua kém gì cửu mẫu mình là Thái Bình công chúa (Trần Vỹ). Khi hoàng thượng và Thái Thượng hoàng Đường Duệ Tông xuất cung, cung nữ giả câm của Trịnh Chiêu Nghi là Thủy Tiên đã ra tay ám sát Hiền Thái phi (Lữ San), khiến bà rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi

Hoàng hậu ngay lập tức tận dụng cơ hội này để đem quân binh Long Vũ Quân  phong tỏa điện Phấn Phong - nơi ở của Trịnh Chiêu Nghi. Thái Bình công chúa tất nhiên phải ra mặt giúp cháu mình, tố cáo Hoàng hậu “mượn chuyện công báo thù riêng”, muốn gán thêm tội.

Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi

Cả ba vị nữ chủ quyền lực của hậu cung là Thái Bình công chúa, Hoàng hậu và Trịnh Chiêu Nghi cầu kiến Thái Thượng hoàng Đường Duệ Tông để nhờ cậy ông phân xử rõ ràng. Theo điều tra của Nhậm Tam Thứ (Mã Quốc Minh), hóa ra cung nữ giả câm Thủy Tiên chỉ vì mối thù của gia tộc nên mới muốn đoạt mạng Hiền Thái phi.

Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi

Nguyên Nguyệt cũng lên điện thuật lại tỉ mỉ tình hình hỗn loạn lúc ấy để rửa oan cho Trịnh Chiêu Nghi. Nguyên Nguyệt vốn là tâm phúc bấy lâu nay của Hoàng hậu, không có lí do gì để thiên vị Trịnh Chiêu Nghi; nên đương nhiên lời khai của nàng được mọi người vô cùng tin tưởng. Còn Thái Bình công chúa một mặt “trách hờ” Trịnh Chiêu Nghi quá từ bi, giàu lòng trắc ẩn mới đem cung nữ Thủy Tiên tội nghiệp vào cung cho hầu hạ cận thân mà không rõ động cơ thực sự của ả; mặt khác thì bà khen ngợi cháu mình  bao dung rộng lượng, không chút oán hận Hoàng hậu Vương Trân đã phỉ báng, đặt điều.

Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi

Nguyên Nguyệt cứu giá Hiền Thái phi kịp thời song vẫn giữ thái độ khiêm tốn, khoan hòa; nên đã gây ấn tượng sâu sắc với Thái Thượng Hoàng lẫn Thục Thái phi (Hàn Mã Lợi). Không những thế, nàng nhanh chóng trở thành tỷ muội thân thiết của Trịnh Chiêu Nghi. Song, có một người mà nàng không hề hay biết mình đã đắc tội rất nặng: đó là Hoàng hậu Vương Trân.

Nguyên Nguyệt không hề nhìn thấy “mưu sâu kế hiểm” của người chủ nhân “hai mặt” đáng sợ như Hoàng hậu Vương Trân
Nguyên Nguyệt không hề nhìn thấy “mưu sâu kế hiểm” của người chủ nhân “hai mặt” đáng sợ như Hoàng hậu Vương Trân

Hoàng hậu ngay từ đầu đã đứng ở hai đầu chiến tuyến với hai cô cháu Thái Bình công chúa -Trịnh Chiêu Nghi, nên dù Nguyên Nguyệt nhiều lần thể hiện sự trung thành tuyệt đối thế nào; thì sự nghĩa khí đầy “bao đồng” của nàng ta dần bắt đầu trở thành “cái gai” làm chướng mắt Hoàng hậu. Chưa kể chỉ mỗi một mình Nguyên Nguyệt là biết quá nhiều điểm yếu của Hoàng hậu mà thôi. Đóa hoa dại mà Hoàng hậu đã tự tay vun trồng, nuôi dưỡng thì chính Hoàng hậu cũng có quyền cắt bỏ, hủy diệt bất kì lúc nào.

Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Hoàng hậu Vương Trân muốn cắt bỏ “đóa hoa dại” Nguyên Nguyệt?
Hoàng hậu Vương Trân muốn cắt bỏ “đóa hoa dại” Nguyên Nguyệt?

Biết Thục Thái phi lo lắng cho Thái Thượng hoàng “lao tâm khổ tứ” vì Hãn tộc Đột Quyết sắp ghé thăm Đường triều, Hoàng hậu liền “hiến kế” với Thục Thái phi hãy sắc phong cho Nguyên Nguyệt trở thành công chúa. Mục đích của Hoàng hậu chính là để mai sau, nếu Đột Quyết liên bang với Đại Đường bằng hôn sự, thì Nguyên Nguyệt sẽ làm “vật sính lễ”. Có như vậy thì sẽ không còn ai có thể phanh phui những chuyện mờ ám của Hoàng hậu, cũng chẳng còn ai giao hảo với Trịnh Chiêu Nghi ở trong cung nữa.

Hoàng hậu Vương Trân hiến kế lập Nguyên Nguyệt làm công chúa cho Thục Thái phi nhằm hóa giải nỗi sầu muộn của Thái Thượng Hoàng về quan hệ của nước nhà với Hãn tộc Đột Quyết
Hoàng hậu Vương Trân hiến kế lập Nguyên Nguyệt làm công chúa cho Thục Thái phi nhằm hóa giải nỗi sầu muộn của Thái Thượng Hoàng về quan hệ của nước nhà với Hãn tộc Đột Quyết
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi

Nguyên Nguyệt chưa hề biết mình trở thành quân “tốt thí” của Hoàng hậu ngay bây giờ âu cũng là một cái phúc.

Nguyên Nguyệt giờ đã là công chúa Linh Lung của Đường triều
Nguyên Nguyệt giờ đã là công chúa Linh Lung của Đường triều
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi

Vì hiện tại, nàng dường như đang có tất cả. Và nhất là, nàng đang được tận hưởng một tình yêu đẹp đẽ, sâu sắc cùng với Hà Li (Tiêu Chính Nam). Sau vụ Nguyên Nguyệt hộ giá Hiền Thái phi suýt bỏ mạng, Hà Li ngày càng cảm thấy mình không thể nào sống thiếu nàng được. Tập 20 Thâm Cung kế đã xuất hiện nụ hôn định tình vô cùng lãng mạn giữa Hà Li và Nguyên Nguyệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho cặp tình nhân nhân dễ thương và “ngôn tình” nhất phim này.

Hà Li và Nguyên Nguyệt giờ đã không thể sống thiếu nhau
Hà Li và Nguyên Nguyệt giờ đã không thể sống thiếu nhau
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Tập 20 Thâm Cung kế: Hoàng hậu ngày càng bộc lộ sự xảo trá, hẹp hòi
Nụ hôn định tình của Hà Li - Nguyên Nguyệt
Nụ hôn định tình của Hà Li - Nguyên Nguyệt

Thâm Cung kế hiện vẫn tiếp tục phát sóng từ tối thứ 2 -> thứ 6 hàng tuần trên TVB lúc 19h. Mời các bạn chú ý đón xem!