Trong hàng loạt thí nghiệm nghiên cứu khoa học, từ việc thử nghiệm thuốc, vaccine... chuột luôn được lựa chọn. Tại sao vậy? (Khoa)

Ảnh minh họa: ST
Ảnh minh họa: ST

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây