Trung QuốcNgôi nhà 100 tuổi được các kỹ sư sử dụng máy tính để đảm bảo chính xác tốc độ khi di chuyển xa vị trí cũ 55 m để tránh lũ.

Video: Xinhua