MỹASTHROS, khinh khí cầu to bằng sân bóng đá sẽ chở kính viễn vọng lên tầng bình lưu để quan sát các thiên hà và ngôi sao trong vũ trụ.

Đồ họa: Next Media