Một loài cá chép ngoại lai có nguồn gốc từ châu Âu đang sinh sôi nảy nở tại hồ Groenvlei khiến các loài bản địa bị đe dọa.

Video: AFP