Không ngờ chỉ với dòng chữ ngắn "vịt lộn vịt dữa cút lộn" mà các shoot hình thời trang đường phố của rất nhiều người lại trở nên độc đáo, ấn tượng tới vậy.

Tác phẩm trong những phút rảnh rỗi của một anh chàng graphic designer tên Maxk Nguyễn với dòng chữ nội dung “vịt lộn vịt dữa cút lộn” từ một tấm bảng lề đường bỗng dưng trở thành xu hướng chụp hình của giới trẻ và rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Giờ đây mọi thứ đơn giản hơn với công nghệ photoshop để có được bức hình thời trang độc đáo nhất cùng “vịt lộn vịt dữa cút lộn”.

Cùng điểm qua sự sáng tạo của các sao và bạn trẻ với dòng chữ “thần thánh” này:

Chọn làm hình backgroud

Angela Phương Trinh và dòng chữ được chú ý trong những ngày qua.
Angela Phương Trinh và dòng chữ được chú ý trong những ngày qua.

Nền chụp street style “chất” không tưởng khi ghép thêm dòng chữ ngộ nghĩnh. Bây giờ thì khỏi cần mất công lên concept, cứ đứng dựa tường bất kì, phông bất kì, và thêm dòng chữ hot-trend vào!

Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!

Ngoài việc được các bạn trẻ đưa vào các bức hình thời trang đường phố thì “vịt lộn vịt dữa cút lộn” còn xuất hiện với những diện mạo vô cùng độc - lạ:

Chữ và người đan xen

Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!

Đôi khi toàn chữ mới là đỉnh 

Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!

In thẳng hình lên áo cho …deep

Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!

Hoặc là cứ thích thì thêm thôi, thêm chỗ càng độc càng tốt

Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!

Giữa muôn vàn cách thể hiện cùng “vịt lộn vịt dữa cút lộn” thì lựa chọn của bạn là?

Khi 'Vịt lộn vịt dữa cút lộn' cũng trở nên high-fashion không tưởng!
Tấm biển hiệu khơi nguồn mọi sáng tạo….
Tấm biển hiệu khơi nguồn mọi sáng tạo….
… và Maxk Nguyễn - cha đẻ của trào lưu ghép hình cùng dòng chữ “vịt lộn vịt dữa cút lộn”
… và Maxk Nguyễn - cha đẻ của trào lưu ghép hình cùng dòng chữ “vịt lộn vịt dữa cút lộn”