Trung QuốcCác nhà khảo cổ tìm thấy hàng loạt đồ gốm, sành và sứ mang đặc điểm của nền văn hóa Tam Tinh Đôi.

Video: CCTV+