Trung QuốcCác nhà khảo cổ học ở tỉnh Hà Nam phát hiện phần sàn của cây cầu cổ đại tại Khai Phong, nằm trong hệ thống kênh đào trị thủy Đại Vận Hà.

Video: Xinhua