Hình xăm xấu là sai lầm "một đi không trở lại". Nhưng may thay, vẫn còn những thợ xăm tay nghề cao và ý tưởng tuyệt vời để cứu vãn cuộc đời bạn.

Bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm ngớ ngẩn trong cuộc đời mình, nhưng có những hậu quả sẽ còn mãi với thời gian. Hình xăm là một trong số đó. Tuy rằng đã có công nghệ xóa hình xăm nhưng do đau đớn và để lại sẹo nên nhiều người đã tìm đến giải pháp “dễ chịu” hơn: xăm đè lên hình cũ. Hãy xem những “nạn nhân” dưới đây đã sửa hình xăm xấu xí của họ thành tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn như thế nào?

Thật là một sự “tiến hóa” vượt bậc.
Thật là một sự “tiến hóa” vượt bậc.
May thay cô người yêu cũ có tên Lauren (trùng với thương hiệu Ralph Lauren).
May thay cô người yêu cũ có tên Lauren (trùng với thương hiệu Ralph Lauren).
Cứ để đấy Pikachu lo!
Cứ để đấy Pikachu lo!
Biến một đoạn xăm sai chính tả thành tờ giấy nháp vui mắt.
Biến một đoạn xăm sai chính tả thành tờ giấy nháp vui mắt.
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu… còn bây giờ thì…
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu… còn bây giờ thì…
“Chú thích: Hồi xăm hình này tôi mới 17 tuổi thôi mà.”
“Chú thích: Hồi xăm hình này tôi mới 17 tuổi thôi mà.”

Một số ý tưởng độc đáo khác:

Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!
Hình xăm xấu thê thảm? Đừng lo, bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa mà!