Những giải pháp mạnh tay bao gồm cả việc di dân và đóng cửa nhà máy thủy điện đã giúp thiên nhiên hồi sinh trên dãy Kỳ Liên Sơn.

Video: Xinhua