Các cửa hàng FPTShop phải đóng cửa đầu tháng 4, cùng với sức mua của thị trường giảm khiến doanh thu công ty xuống thấp nhất 3 năm. Trong khi đó, các loại chi phí vân tăng do tiếp tục mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu.

Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2020. Doanh thu thuần kỳ này của FPT Retail đạt 3.204 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước và là mức doanh thu thấp nhất 3 năm qua.

Doanh thu giảm khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 17%, xuống 463 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lỹ lại cùng tăng. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 5% lên 363 tỷ đồng còn chi phí quản lý tăng 27% lên 97 tỷ đồng. Do đó, FPT Retail báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 22,7 tỷ đồng. Lỗ trước thuế là 20,7 tỷ đồng và lỗ sau thuế là gần 20 tỷ đồng.

FPT Retail lỗ lớn quý 2/2020: Doanh thu giảm nhưng chi phí vẫn tăng vì mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu - Ảnh 1.

Như vậy, sau 6 tháng, FPT retail đạt gần 7.300 tỷ đồng doanh thu thuần và có lãi trước thuế 26,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu giảm 9% trong khi lợi nhuận giảm tới 87%.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng giá trị tài sản của FPT Retail là 4.713 tỷ đồng, giảm gần 1.900 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tài sản giảm mạnh chủ yếu do hàng tồn kho giảm hơn 1.000 tỷ đồng, tiền giảm hơn 250 tỷ đồng, các khoản phải thu giảm gần 300 tỷ đồng...

Phía nguồn vốn, vay nợ của FPT Retail giảm được 1.100 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, xuống còn dưới 2.600 tỷ đồng.

FPT Retail lỗ lớn quý 2/2020: Doanh thu giảm nhưng chi phí vẫn tăng vì mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu - Ảnh 2.

Theo lý giải của FPT Retail, nguyên nhân khiến công ty thua lỗ trong quý 2/2020 là do ảnh hưởng chung của dịch Covid 19 trên toàn cầu, tình hình kinh doanh của FRT bị ảnh hưởng đáng kể, nhiều cửa hàng FPTShop bị đóng cửa theo quy định của chính phủ trong thời điểm đầu tháng 4, bên cạnh đó sức mua của thị trường giảm đáng kể, dẫn đến việc doanh thu và lợi nhuận trên báo cáo riêng giảm.

Đối với chuỗi Long Châu, công y vẫn tiếp tục mở rộng thêm 101 cửa hàng so với cuối quý 2/2019 (từ 34 cửa hàng cuối quý 2/2019 lên 135 cửa hàng cuối quý 2/2020), do FPT Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng chuỗi dẫn đến chi phí tăng.