Đồng hồ nguyên tử do Trung Quốc tự sản xuất có độ chính xác cao, được trang bị cho hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu.

Video: CGTN