Một trận động đất mạnh 7,4 độ vừa làm rung chuyển miền nam và trung Mexico, gây cảnh báo sóng thần.

Vị trí xảy ra động đất tại Mexico hôm nay. Đồ hoạ: LA Times
Vị trí xảy ra động đất tại Mexico hôm nay. Đồ hoạ: LA Times

*Tiếp tục cập nhật