Không chỉ mất đi một tấm chắn bảo vệ mắt, con người còn gặp khó khăn trong việc biểu cảm và làm đẹp nếu không có lông mày.

Đồ họa: It's AumSum Time