Hoàng Anh Gia Lai đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý 2/2020 nhưng riêng chi phí lãi vay đã lên tới 289 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí bán hàng và chi phí quản lý khiến công ty tiếp tục thua lỗ.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2020. Theo đó, doanh thu thuần quý này đạt 636 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty lại giảm 18%, xuống 125 tỷ đồng do giá vốn cũng tăng cao.

Chi phí lãi vay của Hoàng Anh Gia Lai giảm gần 20% so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức cao, đạt 288 tỷ đồng. Do đó, Hoàng Anh Gia Lai vẫn lỗ thuần 94 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính. So với năm trước, số lỗ đã giảm đáng kể.

Kết quả quý 2, Hoàng Anh Gia Lai lỗ trước thuế 62 tỷ đồng và lỗ sau thuế 65 tỷ đồng. Đây là quý thua lỗ thứ 5 liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai. Điểm tích cực là số lỗ của công ty đang giảm dần.

Chi phí lãi vay vẫn quá lớn, Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp - Ảnh 1.

Sau 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt 1.470 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ trước thuế 130 tỷ đồng và lỗ sau thuế 132 tỷ đồng. Lý giải nguyên nhân tiếp tục báo lỗ, Hoàng Anh Gia Lai cho biết công ty lỗ chủ yếu do chi phí lãi vay và chi phí vận chuyển cao.

Chi phí lãi vay vẫn quá lớn, Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp - Ảnh 2.

Trong cơ cấu doanh thu của HAGL quý 2 vừa qua, mảng trái cây đạt 515 tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp mảng trái cây đạt 139 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận gộp 27%.

Chi phí lãi vay vẫn quá lớn, Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ quý thứ 5 liên tiếp - Ảnh 3.

Tính đến cuối tháng 6/2020, HAGL vay nợ gần 18.000 tỷ đồng, tăng gần 3.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn gần 5.000 tỷ đồng và vay dài hạn 12.914 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã trả 556 tỷ đồng chi phí lãi vay.