Vụ nổ xuất phát từ nhà kho chứa amoni nitrat ở cảng Beirut, tạo sóng xung kích làm hư hại nhiều nhiều công trình trong bán kính gần 5 km.

Đồ họa: AFP, NY Times.