Bạn nên ăn chuối, sữa chua vào ban ngày, nhưng hãy uống rượu vang đỏ hoặc sữa vào ban đêm – chuyên gia chỉ ra cách chúng ta nên dùng các loại thực phẩm như thế nào để thu được hiệu quả tốt nhất.

8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 1
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 1
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 2
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 2
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 3
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 3
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 4
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 4
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 5
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 5
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 6
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 6
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 7
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 7
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 8
8 thực phẩm ăn sai giờ nguy hiểm khôn lường - Ảnh 8

Theo VnExpress
Phương Bắc